תמונה של נצר

הביאו את היום

פעולה פוליטית אמיתית לא תבוא מהפוליטיקאים