עיצוב הזיכרון

תודעת השואה במערכות החינוך הישראלית והגרמנית