זה כל הסיפור

מפלגות השמאל צריכות לשוב ולחבק את המקורות היהודיים