מוכוונות לקוח

מגה קרסה לא בשל תשלומים מופרזים ליחצנית ולמנהלים