תמונה של מרגלית

אמנויות בדו-שיח

"זיכרון העתיד" – קידום דו-שיח בעזרת אמנות