עודף גניחות

אכזבה מסויגת מהסרט "כחול הוא הצבע החם ביותר"