תמונה של יזהר

אני אזרח סוג ז'!

תחושות קשות לנוכח מדיניות הממשלה וחלוקת התקציב

דילוג לתוכן