תמונה של יגאל

בחירות בהפתעה

קום התנערה עם חלכה, עם עבדים ומזי רעב