תמונה של גדעון

"התכנית"

התכנית של אבי מעוז ומפלגת "נעם"

צילום של גדעון

הפתעה שלא הייתה

החלטות שגויות של הדרגים המדיני והצבאי ערב המלחמה

דילוג לתוכן