ידיים אזוקות

שפת העצים

סיפורו של נאמן היער

סגר

סיפור קצר ברוח התקופה

גדעון גולדמן

הקשבה

סיפור קצר על נזיר שנגאל

דיוקן עצמי דיו

קורונה זן

ההזדמנות שבמשבר

דיוקן עצמי דיו

שוויון נפש

מחשבות על שלווה ורוגע בתקופת הימים הנוראים