הכול בגלל מסמר קטן

חשוב להגיע להסכם שיבהיר גבולות וישמור על רצף טריטוריאלי

משחק סכום אפס

המשחק הכפול של הצדדים בקונפליקט הישראלי-פלסטיני