תמונה של גדעון

מצג שווא

ביקורת על הסדרה "המנדט" בערוץ 11

תמונה של גדעון

אף לא סמ”ר אחד

הגבול הימי בין ישראל ללבנון – הסבר פשוט

תמונה של גדעון

הפרדה או שילוב

מערכת היחסים בין ערבים ליהודים במדינת ישראל