תמונה של גדעון

הפרדה או שילוב

מערכת היחסים בין ערבים ליהודים במדינת ישראל

שרטוט של הוירוס

אז והיום

סיפורו של י"ל פרץ

תמונה של גדעון

חזון אפלטון

התארגנות פוליטית של רשימת בעלי תואר דוקטור

תמונה של גדעון

שיבת הפליטים

הצעותיו של אקדמאי חוקר גבולות לפתרון בעיית הפליטים