תמונה של גד

בוא

שיר לשלום

תמונה של גד

מעט שמחה

שיר עם קמצוץ של אושר

כמה תותים

תותים

שיר על אהבה ופירות העונה

תמונה של גד

הסברים

שיר על הסברים מפורטים

תמונה של גד

כביסה

שיר על מצפון נקי