תמונה של גד

הזדמנות

שיר על חיים כאן ועכשיו

תמונה של גד

כה פשוט

שיר על מצב מושלם

תמונה של גד

מילים

שיר, כך הוא נולד