תמונה ש/ל של בית ילדים

"ארחצ אשח"

סיפור זיכרונות על לינה משותפת ומחלות מדבקות