תמונה של אפרים כהנא

דלילות המשילות

רמת המשילות המתערערת בישראל מכרסמת בביטחון הלאומי

תמונה של אפרים כהנא

תחושת חמיצות

תוצאות המלחמה הן נגזרת ישירה ממדיניות של ניהול עפ"י סיכונים

דילוג לתוכן