חיילים ליד טנק

צדק מודיעיני

הצלחות המודיעין במלחמת יום הכיפורים

אדם מצביע

כוח למוחלשים

התארגנות פוליטית של אזרחים ותיקים

פיצוץ אטומי

מקשיחים עמדות

אמצעים צבאיים למניעת יכולת גרעינית צבאית מאיראן