תמונה של אליהו

האדם המאמין

האם ייתכן דו-קיום בין האדם המאמין לאדם הרציונאלי?

צילום של אליהו

שבעת המיסים

הקטנת אי-השוויון בדרך של מיסוי ההון