תמונה של אלי

זהותו של אדם

המסע האישי והייחודי בבירור השאלה "מי אני?"