יוון או טורקיה?

הישראלים חוזרים לטורקיה והתחרות בין שני היעדים גוברת

גו נגב גו

מיתוג הנגב כיעד תיירות באמצעות שיתוף פעולה אזורי