גאוני המפלצת

מדענים מבריקים בשירות הרייך השלישי הנאצי

סימן שאלה

השב"כ והיח"צ

פרסום זהות חוטפי הנערים – לתועלת תדמיתית בלבד?