תמונה של דודי

שגרה בשמי דמשק

מדיניות ישראל אל מול התחמשות החיזבאללה