למה דווקא עכשיו?

סוגיית התלונה המאוחרת על איש ציבור שאינו בחיים

תמונה של זדורוב

המשגה שלא נחשף

קבלת ראיות אופי רע כמצדיקה משפט חוזר לזדורוב