צילום של אבי רוזנטל

לא הקלף מלוכלך

על הסרט "קלף מלוכלך" ועל רמאויות בברידג'

צילום של אבי רוזנטל

חילול השם

זיכרונות קולינאריים מתל אביב ומירושלים