צילום של אבי

תרגיל ביסמרק

מִבְרָק אמס – איך לגרור יריב למלחמה