צילום של אבי

על אריות ואוצרות

מגן החיות בברלין עד לאוצרות אופיר של המלך שלמה

צילום של אבי

"הבלש מהמשולש"

האם ספרות הפשע עומדת לפרוץ בחברה הערבית?

צילום של אבי

דבר לא השתנה

אולי הפתרון לאיום האיראני נמצא בניסיון העבר?

בצל מגפה אחרת

תרגום "הצל", ומעט על יצירתו האניגמטית של פו