תמונה של אבי

שקופים

גם בכנסת הבאה לא יהיה ייצוג לגמלאים

תמונה של ד"ר ביצור

צו השעה

הקמת מפלגה שתדאג לזכויות הגמלאים, הוותיקים והזקנים