תמונה של אבי

שקופים

גם בכנסת הבאה לא יהיה ייצוג לגמלאים

תמונה של ד"ר ביצור

צו השעה

הקמת מפלגה שתדאג לזכויות הגמלאים, הוותיקים והזקנים

תמונה של ד"ר ביצור

משגה קולוסלי

אופן פירוק החברה להשבת נכסי קורבנות השואה בישראל