לחץ אמתי

על תסמונת פסידוטומור צרברי – יתר לחץ תוך גולגולתי עצמוני