תמונה של משה

מיניאטורות

על "מתחת לעץ הערבה הבוכייה" מאת אירית סלע גבורי

תמונה של משה

פרוזה אחרת

על "כעפר הארץ – סיפורים קצרים" מאת צדוק עלון

תמונה של משה

מכמני השירים

על ספר שיריה של דורית אורגד "ריקוד חייה"

צילום של משה

לצייר במילים

על ספרה של דינה קטן בן-ציון "זמנים בתוכנו"