מה עושים עם כל המלאי הזה?

שיטות חשבונאיות להערכת מלאי
צילום: Romlogistics he.wikipedia.org

המושג "מלאי" בחשבונאות מייצג נכסים בבעלות התאגיד המיועדים למכירה או לצריכה במהלך פעילותו העסקית הרגילה. המושג "מלאי סגירה" מתייחס לשווי המלאי שנותר בחברה, והמושג "עלות המכר" – לעלות המלאי שנמכר.

חישוב ערכו של המלאי קשור במועד רכישתו. יחידות של פריט מסוג מסוים הגיעו למלאי במועדים שונים, לכן נרכשו במחירים שונים. לקביעת ערכם של הפריטים שבמלאי מקובלות 3 שיטות להערכת מלאי:

ממוצע משוקלל – לפי שיטה זו, כל המלאי אשר נמצא בפירמה ערכו שווה, לכן ניתן לחשב עלות ממוצעת ליחידה.

FIFO (First In First Out) – שיטה זו מבוססת על ההנחה שהמוצרים העומדים למכירה במשך התקופה החשבונאית נמכרים על פי הסדר שבו נרכשו. המוצר שהתווסף למלאי קודם הוא זה שיימכר קודם.

LIFO (Last In First Out) – שיטה זו מבוססת על ההנחה שהמוצרים שהתווספו למלאי מאוחר הם אלה שיימכרו קודם.

למלאי אשר נמצא בחברה יש שווי שוק, ובדו"חות הכספיים יש להכיר בשווי הנמוך יותר. לעתים יש ויכוח עם פקיד השומה על שווי המלאי, בעיקר על פריטים שניזוקו או שאין סיכוי שיימכרו – "מלאי מת". כדי להימנע מכך נוהגים בעלי עסקים למכור פריטים כאלה לפני תום שנת המס, אפילו במחירים הנמוכים מהעלות.

לאחר שנבחרת שיטת הערכת המלאי, הפירמה מחשבת את הרווח הגולמי מתוך המכירות. חישוב זה מתבצע בדו"ח רווח והפסד – דו"ח המשקף את התוצאות הכספיות של העסק לתקופה נתונה (שנה קלנדארית). שיטת הערכת המלאי שנבחרת מתייחסת לעיתוי של רישום המלאי כתוצאה בדו"ח רווח והפסד.

בחירת השיטה נתונה לשיקול הנהלת החברה, אך הואיל ומדובר בשיקולים חשבונאיים, יש להתבסס על עקרון העקביות, כלומר צריך להשתמש באותם כללים חשבונאיים לאורך כל חיי העסק. רק במקרים מיוחדים ייתכן שתשתנה שיטת תמחור המלאי, למשל כאשר אופי השוק משתנה.

עלינו לשים לב שכל מכירה שמתבצעת ללקוח היא רווח לחברה, אך מתוך מכירה זאת עלינו לנכות את ההנחה שנתנו ללקוחות, כלומר עלינו להסתכל על המכירות נטו (בפועל) שקיבלנו מהלקוחות. לאור המכירות אפשר לחשב את הרווח הגולמי – רווח לפני הוצאות הנהלה והוצאות כלליות – והוא תמיד שווה למכירות פחות עלות המכירות.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

4 תגובות

  1. האם לא נכון להגיד כי בטווח הארוך התוצאות העסקיות יהיו דומות מאד לא משנה באיזה שיטה נבחר

  2. האם אפשרי שבחברה אחת יש שתי פעילויות ולכל פעילו שהיא שונה לגמרי יש מחסן משלה, האם ניתן לנהל כל אחד מהמחסנים בשיטה אחרת?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של יאיר

שירה

שיר