פסיפס מרהיב על קרקע יציבה

עולם הביקורת הפנימית במאה ה-21
תמונה של יעקב
יעקב נוס

עולם הביקורת הפנימית בארגונים הוא פאזל נפלא ומורכב של סיפור, הגדה, הצגת פערים בין רצוי ומצוי, דחיפת הארגון ליעילות תפעולית, דחיפה לשיפור מתמיד ומאבק על דמותו האתית של הארגון. הביקורת הפנימית היא עמוד האש ביחסי אנוש, כבוד וניקיון דיבור.

עולם זה רואה בכל מבוקר לקוח, על כל המשתמע מכך בנוגע לתרבות נכונה של שירות לקוחות. מנהלים ומחוקקים, התקשורת ומקצוענים אחרים משוכנעים היום יותר מתמיד שביקורת פנימית איכותית ומקצועית ההולמת את צורכי הארגון היא משומרי הסף החשובים בכל ארגון שיש בו עניין לציבור.

ביקורת פנימית היא קודם כול סיפור. באמצעות קריאה ועיון בדו"ח ביקורת נחשפים הנהלת הארגון וכל בעל עניין אחר לתהליכים של פעילות עסקית וארגונית. הדו"ח חושף להם סיפור שלא היה מוכר או לא מוכר דיו.

הביקורת הפנימית היא גם הגדה. בהתאם לעקרונות המקצועיים, ביקורת פנימית מחויבת בהעמדת המצוי מול הרצוי במובן של החוק, הנוהל והתכנון. תפקידה להבליט את הפערים בשפה ברורה ולתת המלצות לשיפור – אכן הגדה אמתית.

ביקורת פנימית חייבת לחתור להתייעלות מיטבית בהתנהלות הארגון, דהיינו לחתור להשגת שבעה יעדים עיקריים: אתגור הארגון לנהוג תמיד בדרך תחרותית על מנת לרכוש במחירים מיטביים; הפגנת חוסר סובלנות לתהליכים בירוקרטיים מסורבלים, אשר מאטים את קצב קבלת ההחלטות בארגון; בחינת תהליכי קליטה, השבחה מקצועית ושימור של המשאב האנושי בארגון; מעקב אחר יישום התהליכים הנכונים בשיווק מוצרים ובשימור התחרותיות (בעיקר בארגונים עסקיים); ביקורת תהליכי הטמעת לקחים וניהול הידע בארגון ודחיפתו להיות ארגון לומד; בחינת התנהלות הארגון ברמה אתית נאותה, דהיינו קיום קוד אתי, תהליך הטמעתו ובקרת הארגון על הפרת הקוד; ולבסוף, היעד השביעי: בחינת התנהלות הארגון בנושאי קיימות ואיכות הסביבה.

כל הפסיפס – או הפאזל – הנפלא הזה מחייב קרקע יציבה ומטופחת שגם לה שבעה יסודות. ואלו שבעת היסודות לביקורת ראויה:

הראשון: למבקר הפנימי יוענק מעמד בכיר בארגון. כאשר נדרש מבקר פנימי שהוא עובד הארגון, עליו לעבוד בכפיפות לרמות הניהול הבכירות ביותר ולוועדת הביקורת. במקרים אחרים נדרשת חשיפת המבקר הפנימי למנהלים הבכירים ביותר ולוועדת הביקורת.

היסוד השני: המחוקק חייב לקבוע שמבקר פנימי יוזמן לכל ישיבות הדירקטוריון וועדותיו. המבקר יחליט אם להשתתף ומתי. לנושא זה חשיבות רבה לנראים (חברי דירקטוריון והנהלה) ולרואה (המבקר), אשר חש בזמן אמת את דופק הארגון ואת העדפותיו וגם יכול להעיר על ליקויים אפשריים בתהליך קבלת החלטות. הוראה זו צריכה לחול על כל ארגון שלציבור יש עניין בו, לדוגמה חברה בורסאית, חברה ממשלתית, רשות מקומית, עמותות ובתי חולים. המבקר הפנימי חייב לקבל העתקים מכל הפרוטוקולים. "אור השמש" הוא כלי נפלא לשקיפות ולהתנהלות תקינה.

היסוד השלישי: שכרו של המבקר בכל ארגון ייקבע ויתעדכן באופן אוטומטי כממוצע שכר של עובדים בכירים אחרים הכפופים לנושאי המשרה הבכירים בארגון. כך גם בנוגע לתגמול מענקים ובונוסים. אין להרשות דיון פשוט בשכרו של מבקר מכהן, באשר דיון זה יכול לגרום להטלת אימה על המבקר הפנימי.

היסוד הרביעי: היקף הביקורת בכל ארגון יוסבר וינומק מדי שנה בדו"ח הדירקטוריון. אין להסתפק בנוהג הנוכחי של פירוט הפעילות והצהרה. יש להסביר כיצד התקבלה ההחלטה בנוגע למשאבים של הביקורת הפנימית. יש להסדיר נושא זה בתקנות.

היסוד החמישי: בשום ארגון לא תיקבע קצובת כהונה למבקר פנימי! דירקטוריון הארגון יעריך את ביצועי המבקר ויחידת הביקורת באופן תקופתי ויקבל החלטות הן על תפקוד המבקר והן על תפקוד יחידת הביקורת.

היסוד השישי: מבקר פנימי שהוא עובד הארגון יחויב בבניית תכנית להשבחה מקצועית של עובדי ארגון הביקורת, בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות לניהול ביקורת פנימית ובבחינה תקופתית של תאימות צורכי הארגון למשאבי הביקורת הפנימית.

היסוד השביעי: בין תכונותיו של המבקר הפנימי חשוב שתהיינה יושרה, אומץ, יכולת הקשבה, יכולת התבטאות טובה ויכולת הופעה בפני קהל וכן יכולת ללמד וללמוד בו-זמנית.

שבעת התנאים הנ"ל הם מאפייני קרקע פורייה הכרחיים אשר אמורים להנביט את הפאזל הנפלא של עולם הביקורת הפנימית, לקיים אותו ולהשביח אותו.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

10 תגובות

  1. שלום.
   1. עיין חוק הביקורת הפנימית 1992
   2. למודי תעודה במסגרת תואר שני בבר אילן
   3. לימודי תודה באונברסיטת אריאל
   3. קורס ביקורת במיל

   לילה טוב
   יעקב נוס

 1. בהרבה מקרים התפקיד הוא דיפלומטי
  מצד אחד יש את התיאוריה
  מצד שני המבקר משמש כסות למנהלים הבכירים ואם לא עושה כרצונם הוא הולך הביתה
  מביאים מראש מישהו מאנשי שלומנו
  אני יודע שזה לא כך בכל המקרים
  אבל ביותר מידי מקרים זה כך
  מחפשים מישהו שלא יפריע למנהלים לעשות כרצונם

  1. צר לי שזו התחושה לגבי הביקורת הפנימית, אבל הרשו נא לציין שהכל תלוי במידה לא מבוטלת באופיו של המבקר הפנימי בכל ארגון. בתאגידים פרטיים, לרוב המבקר כפוף ישירות ליו"ר הדירקטוריון והאחרון בדרך כלל קשוב למבקר. כמו כן המבקר נהנה מהגנות מסוימות מכוח הדין.

 2. תודה להערות.

  המאמר נועד בין השאר ליצור תהליך שיביא לחקיקה אשר תחזק את מעמד הביקורת הפנימית, תגן על אי תלותה, וכך תקטן האפשרות למבקר "מטעם"
  יעקב נוס

 3. בכל הארגונים יש בקרת פנים ובכל יום אנחנו קוראים על שחיתות והפקרות ומי שמגלה זאת זאת לא הבקורת הפנימית?

 4. האם מבקר פנימי יכול להיות רק מי שהוא רואה חשבון בהשכלתו?

 5. שבוע טוב
  ממש לא, עיין חוק הביקורת הפנימית 1992
  לדוגמא, כלכלן, עו"ד, מהנדס עם הכשרה בביקורת יכולים להיות מועמדים, ולא רק.

 6. שבוע טוב

  אני חושב שיש מידה של הגזמה בהערכת מר שלום רימון.

  בהמון חברות וארגונים נעשית עבודת קודש על ידי מבקרים פנימיים ,והמינויים שלהם מנוהלים כנדרש.
  יש אולי מקומות , בעיקר בחברות קטנות, שהמבקר עשוי לשמש "קישוט ארגוני" של ההנהלה, אך זה החריג מניסיוני.
  בכל אופן אין תשתית נתונים שתומכת בגישה "שהמבקר הנו עלה תאנה".

  יעקב נוס

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של יאיר

שירה

שיר