בניית תקציב וקבלת החלטות פיננסיות

מושגים ועקרונות בחשבונאות ניהולית
תמונה של זיו רייך
פרופסור זיו רייך

הניהול הפיננסי הפנימי של החברה ידוע בשם החשבונאות הניהולית, ומטרתו לסייע בשלושה תחומים עיקריים: חישובי עלות, קבלת החלטות ובקרה.

החשבונאות הניהולית היא החשבונאות אשר עוסקת בדו"חות בתוך הארגון, משום שההנהלה חייבת לתכנן את השימוש במשאבים העומדים לרשותה על מנת להשיג את מטרותיה תוך כדי שמירה על עלויות נמוכות ככל האפשר. מכאן ההכרח בפיקוח ובבקרה שוטפת על כל התהליכים, כדי להשיג תמחיר מלא לגבי העלויות השונות.

יש להבין כי תחום החשבונאות הניהולית שונה מתחום החשבונאות הפיננסית. אלה ההבדלים העיקריים בין החשבונאות הניהולית והחשבונאות הפיננסית:

  1. חובת הדיווח – החשבונאות הפיננסית מחויבת לפי החוק, לפי הרגולציה, בהתאם לתקנים ולפי כללים מקובלים, כמו פקודת מס הכנסה, מע"מ, חוק החברות, גילוי דעת חשבונאי, תקנים בין-לאומיים וכו'. לעומתה, החשבונאות הניהולית נבנית בהתאם לדרישות המנהלים ונעשית על פי כללי היגיון.
  2. תקופת הדיווח – החשבונאות הפיננסית מדווחת אך ורק על אירועים שקרו בעבר ומחויבת בתקופות דיווח מוסדרות – רבעונים, שנים וכו', ואילו החשבונאות הניהולית משתמשת באותם נתונים במקרים רבים לצורך אומדנים עתידיים.
  3. פעילות העסק – הדו"ח הפיננסי הבנוי בהתאם לתקנים נוקשים מציג את פעילותה המצרפית של כל הפירמה, ואילו הדו"ח התמחירי לא אחת מתמקד במוצרים ספציפיים או בקווי ייצור במגזרים ספציפיים ובפעולות וחתכים הדרושים להנהלה לצורך קבלת החלטות.

מכאן נלמד כי החשבונאות הניהולית מיישמת כללים ונתונים המיוחסים לחשבונאות הפיננסית אך נוקטת גישה מצרפית על מנת להשיג את שלוש מטרותיה.

אך כבר בשלב זה חשוב לציין כי החשבונאות הניהולית אינה מערכת נפרדת ואינה פועלת בהתעלמות ממערכות פיננסיות נוספות והיא מחויבת בקשרי גומלין מלאים בינה לבין החשבונאות הפיננסית.

בחשבונאות הניהולית קיימת הבחנה בין הוצאות ועלויות: העלות מוגדרת כערך הנכלל במוצר, כזה המהווה חלק ישיר ממנו, ואילו ההוצאה היא תשלום (או במקרים מסוימים מוגדרת כהתחייבות לתשלום), ובמקרים מסוימים אין לה קשר למוצר.

לדוגמה תשלום עבור ארנונה הוא הוצאה, כי זהו תחום רחב מכדי לקשרו ישירות למוצר, ולעומת זאת רכישה של חומרי גלם או תשלום שכר עבודה של עובדי הייצור – זוהי עלות, כי היא מקושרת ישירות למוצר והיא חלק בלתי נפרד ממנו, בעצם היא ליבת אותו מוצר.

אחת הדרכים המהירות במטרה לניתוח תמחיר היא ביצוע הבחנה בין עלויות. יש לסווג את העלויות לפי תחום הפעילות שלהן, וככל שיהיה פירוט רחב יותר כך תשתפר האפשרות לספק מידע תמחירי רב יותר למקבלי ההחלטות. רק אם סיווג העלויות יהיה רחב תתקיים האפשרות לביצוע תמחיר קרוב ככל האפשר למציאות בפועל.

בשלב ראשון יש להגדיר את המושג אובייקט עלות – הכוונה להגדרת אותו חלק של הארגון שעבורו אנו אוספים את המידע, לדוגמה בחברה בעלת כמה מגזרים ופעילויות, אם אנו מעוניינים במגזר או בפעילות ספציפית אז אותו מגזר או אותה מחלקה הם אובייקט העלות.

בשלב השני נסווג את העלויות לפי שתי דרכים עיקריות:

  1. עלויות המסווגות לפי היחס ליחידות עלות – כאן יש להבחין בין עלויות ישירות לבין עלויות עקיפות, כלומר יש לבחון אם ניתן לייחס את העלויות ישירות למוצר.
  1. עלות ישירה (Direct Cost) – אם ניתן לייחס את העלויות ישירות למוצר מדובר בעלויות ישירות. דוגמאות לעלויות ישירות: חומרי גלם, משכורת של ייצור.
  2. עלות עקיפה (Indirect Cost) – כאשר יש כמה אובייקטים של עלות ועלינו להחליט עבור איזה אובייקט נעמיס את העלות, ברי שמדובר בעלות עקיפה, ואותה נעמיס לפי מפתח העמסה על האובייקטים השונים.

העמסת העלויות היא הקושי המרכזי בתמחיר – כיצד יש להעמיס את העלויות העקיפות? החלוקה של העלויות העקיפות מתבצעת לפי מפתח העמסה, וישנם מפתחות העמסה שונים הנקבעים על ידי ההנהלה בהתאם לצרכיה השונים ולניסיון שצברה.

  1. עלויות המסווגות לפי היקף הייצור – מבחינים בין עלויות קבועות לבין עלויות משתנות,    כלומר האם היקף הייצור משפיע על העלות בפועל?
  1. עלות משתנה (Variable Cost) – הכוונה לעלות המושפעת מהיקף הייצור כך שזו גדלה כאשר כמות הייצור גדלה, לדוגמה עבודה ישירה וחומרי גלם.
  2. עלות קבועה (Fixed Cost) – עלות שאינה משתנה כתוצאה מהשינוי בייצור, לדוגמה פחת על מבנים.

כמובן ייתכנו שילובים בין אותן עלויות במטרה ליצור תקצוב נכון.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

2 תגובות

  1. כאשר מדובר על תכנון עתידי הטכניקה פשוטה מה שחשוב וקובע זה כמה הנתונים קרובים למציאות. אחרת הכל לא רציני.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של מנשה

זו שעתנו הגדולה

על חשיבות החוסן הלאומי והחברתי של הפרט והחברה כולה

תמונה על גדעון

האם יחזרו?

האם אכן עושים את המירב לשחרור החטופים?

דילוג לתוכן