החינוך מתחיל בראש

חינוך והשכלה גבוהה – חשיבה מחודשת
צילום של שי
ד"ר שי ענבר

מבחני פיז"ה (PiSA) אשר התפרסמו בימים האחרונים מצביעים על כישלון חרוץ של מערכת החינוך הישראלית. זה בא לידי ביטוי הן בהישגים ההולכים ויורדים, במיוחד בתחום המתמטיקה והמדעים, והן בפערים הגבוהים ביותר בין חלקי האוכלוסייה מבין המדינות שנבדקו.

הממונה על החינוך ב-OECD פרופ' אנדרס שלייכר הסביר: "בניגוד למה שאנשים חושבים, זה לא רק בגלל הבדלי דת ומגזר. התלמידים הישראלים מגלים יכולות טובות בשינון חומר וחזרה עליו, אבל לא רבים מהם טובים בשימוש בידע כדי לייצר רעיונות חדשים. אלה הדברים שמבחני פיז"ה בודקים: האם תלמידים יכולים לחשוב בצורה מורכבת כמו מדענים ומתמטיקאים. למשל, תלמידים בישראל יכולים לדעת דברים רבים בכימיה, אבל הם יתקשו לתכנן ניסוי. זה משקף את מערכת בחינות הבגרות שלכם". עוד הוסיף שלייכר: "מבחני פיז"ה לא בוחנים אם התלמידים יכולים לשחזר את מה שלמדו בבתי הספר אלא כיצד הם יכולים ליישם את הידע שלהם, את יכולות החשיבה שלהם, את אסטרטגיות הלמידה שלהם ואת היצירתיות שלהם."

אם כך, מערכת החינוך בישראל מכשירה תלמידים לשנן ולא לחשוב, לזכור ולא ליישם, לדקלם ולא להקיש – בדיוק ההפך ממה שצריך בעולם האקדמי ובחיים המודרניים. המשמעות היא שמערכת החינוך בישראל לא מכשירה היטב את תלמידיה ללימודים גבוהים או להתמודדות מתאימה עם החיים המודרניים.

פרופ' שלייכר המשיך ואמר, "חלק מהאנשים טוענים שמבחני פיז"ה לא הוגנים משום שהם מאלצים את התלמידים להתמודד עם בעיות שלא פגשו במסגרת הלימודים בבתי הספר. אבל גם החיים לא הוגנים. בחיים האמיתיים לא שואלים את התלמידים אם הם זוכרים את מה שלמדו אתמול בבית הספר, אלא מצפים מהם לפתור בעיות שלא ניתן לצפות." התמודדות עם הבלתי צפוי – זהו כלי שצריכים התלמידים לרכוש על מנת להצליח בלימודים גבוהים ובחיים בכלל.

גם ההשכלה הגבוהה בישראל איננה בשעתה היפה ביותר, בלשון המעטה. כבר שנים שההשכלה הגבוהה בישראל מדשדשת במקומה ואף נחלשת. תחומי ידע אשר בעבר הובילו את ההשכלה הגבוהה נשחקים עד כדי סכנת היעלמות. תחומים מסוימים במדעי הרוח עומדים בפני סגירה כתוצאה מהיעדר סטודנטים ותקציבים. המצב במדעי החיים אינו טוב בהרבה. במדעי החברה החוגים לכלכלה ותקשורת, שלפני שנים לא רבות משכו סטודנטים רבים וריכזו חוקרים מובילים, נמצאים במשבר גדול.

אחד הגורמים המרכזיים למשבר ההשכלה הגבוהה הוא נושא התקצוב החסר. נוסף לכך הקמת המכללות, המבורכת כשלעצמה, יצרה תחרות על סטודנטים ועל תקציבים. בשל מבנה התקצוב – על פי ראש – יש תחרות על מספר הסטודנטים. התחרות הזאת מובילה לניסיונות לרצות את הסטודנטים, וזה מוביל להקלה ברמת הדרישות ולהורדת רמת הלימודים. בכך נפגעת איכות הלימודים במוסדות להשכלה גבוהה ונפגעת יכולתם של בוגרי מוסדות אלה, ובעקבותיהם גם השרשרת אשר ניזונה מכך. צריך לשנות את מבנה התקצוב של המוסדות להשכלה גבוהה כך שלא תהיה תחרות על כמות הסטודנטים אלא על איכותם.

אי אפשר להפריז בחשיבותה של האקדמיה, של ההשכלה הגבוהה, בעולם בכלל ובישראל בפרט. יותר מבכל דבר אחר, ישראל תלויה במערכת החינוך שלה ובקצה העליון במערכת ההשכלה הגבוהה. התלות הזאת דרמטית ביותר ומשפיעה על כל אורחות החיים במדינה. במדינה קטנה, מוקפת אויבים וכמעט ללא משאבי טבע ושטח, המשאב החשוב ביותר הוא המשאב האנושי.

על מנת להביא את המשאב האנושי לידי מיצוי ומימוש עצמי וחברתי, צריכה להיות השקעה משמעותית, עקבית, מתוכננת ונכונה לאורך שנים. אף שהיום ברור למדי שהשנים הקריטיות בחינוך הן שנות בית הספר הראשונות, הקצה העליון של ההשכלה חייב להוביל ולהכתיב את הכיוון תוך הגדרת הצרכים והדרך להגיע אליהם.

לדעתי, מערכת ההשכלה הגבוהה בישראל צריכה לקיים חשיבה מחודשת על תפקידיה ומטרותיה על מנת לתקן את מצב החינוך וההשכלה בישראל. על המועצה לפעול בשני מישורים: האחד, יש לפנות למערכת החינוך הכללית; השני, לפנות ללימודים העל-תיכוניים בכלל וללימודים האקדמיים בפרט.

במישור הלימודים הכלליים על המועצה להשכלה גבוהה, כגוף האחראי על הלימודים הגבוהים בישראל, להגדיר למערכת החינוך מהם הכלים והתכנים שהתלמידים צריכים לרכוש על מנת להתאימם ללימודים גבוהים, משמעותיים ואיכותיים. הממצאים האחרונים מצביעים על כך שמערכת החינוך אינה מצליחה בהכנה ובהכשרה מספקת של התלמידים ללימודים גבוהים ולחיים מודרניים. מערכת החינוך אינה מעניקה את סט הערכים הנדרש, לא את הכלים הנחוצים ולא את התכנים החשובים שאיתם צריך להגיע למערכת ההשכלה הגבוהה ובכלל.

במישור הלימודים הגבוהים חשוב לדבר על הייעוד של ההשכלה הגבוהה. ייעוד ההשכלה הגבוהה צריך להיות מיצוי טוב יותר של יכולות הסטודנטים ורצונותיהם. על ההשכלה הגבוהה לטייב את האוכלוסייה ואת החברה. הלימודים הגבוהים צריכים לאפשר לסטודנטים לרכוש מקצוע הולם על פי בחירתם ולהשתלב בשוק העבודה ואף להכשירם להיות יצרניים ומועילים לחברה. על ההשכלה הגבוהה לאפשר לסטודנטים להפוך מעורבים בחברה, להעשיר אותם בערכים, בידע, ביכולות חשיבה, ביצירתיות ובביקורתיות.

אם כך תפקידי ההשכלה הגבוהה הם להוות מוקד למחקר בסיסי ושימושי-יישומי ומרכז לימוד והעברת הידע אשר נצבר בעולם ואשר מתחדש עם המחקר. על האוניברסיטאות להיות מוסדות להכשרה מקצועית בתחומים וברמות שונות: רפואה, הנדסה, הוראה וכדומה, וכן להיות גורמים המקנים ומפתחים ערכים ואתיקה. עליהם להוות מרכזים להקניית כלים לכל מרכיבי החיים.

את התפקידים האלה אפשר ליישם בכמה רמות:

השכלה על-תיכונית, לא אקדמית – לרכישת כלים ומיומנויות מקצועיות.

השכלה אקדמית בסיסית – תואר ראשון בעיקר ואולי שני ללא תזה – באמצעות המכללות.

השכלה אקדמית גבוהה – לימודים אקדמיים מחקריים כולל תזה – באמצעות אוניברסיטאות המחקר.

את כל זה חשוב לעשות תוך כדי שמירה והקפדה על רמה גבוהה של המוסדות האקדמיים ובשאיפה מתמדת להעלות את רמתן של האוניברסיטאות המובילות לשורה הראשונה בעולם. מוסדות ההשכלה המובילים בישראל צריכים להיות בחזית המדע והמחקר ולאתגר את החברה בכל המובנים: ערכית-מוסרית, תרבותית, מדעית ופוליטית. כמו כן עליהם לתת מענה מוביל ופורץ דרך לחינוך, לתעשייה, לכלכלה, לרפואה ולחברה.

כדי שמערכת ההשכלה הגבוהה תוכל להתעלות לרמות הללו, חייבים לשנות לחלוטין את דרכי הלימוד במערכת החינוך בישראל. מערכת החינוך צריכה להכשיר את התלמידים לחשיבה ביקורתית ועצמאית, ולא לשינון. על המערכת לגדל תלמידים שיכולים להתמודד עם דברים חדשים תוך היקש למה שהתנסו בו בלימודיהם. מערכת החינוך צריכה לתת לתלמידיה ערכים וכלים ללימוד עצמי ולהכשירם ללימודים גבוהים ולחיים המודרניים.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

19 תגובות

 1. אם עומדים בראשה אנשים כמו בנט או הרב פרץ שהם ההיפך מחינוך. באיראן יש כבר מערכת חינוך טובה יותר.

  1. זו תהיה הדרך הקלה להאשים את אלה. גם יולי תמיר היתה שרת חינוך גם שי פירון גם גדעון סער.
   הבעיה היא התפיסת העולם לגבי תפקידי החינוך. נכון שאלה מביאים תפיסת עולם בעיתית אבל גם קודמיהם לא הצליחו להניע את המערכת הכבדה והמיושנת.
   צריך שינוי חשיבתי מהותי וזה כמו מהפכה שלהשגתה צריך אורך רוח, כוח פוליטי ונחישות רבה.
   מי יתן ונגיע לקומבינציה הזו.

 2. אבל מתוך מחשבה ואידיאולוגיה
  ולא היתה נבערות ולא התלהמות
  אין מחשבה אין מחללוקת מכובדת

 3. המצב בחנוך עגום בעיקר בגלל שרי החינוך. די לקרוא על מעלליו של שר החינוך העכשווי שערכיו הקיצוניים משוללים הגיון ומוסריות והוא מופקד על חינוך הילדים בבתי הספר. כדי לקדם את החינוך באופן משמעותי צריך להביט קדימה בנאורות מדעית, רוחנית וערכית ולא לשגות בהזיות אידיאולוגיות המשקפות בורות ונבערות. כל זאת בצד תקציבים מתאימים. זהו עתידה של המדינה וחבל שיישאר מאחוריה.

 4. אם זה נכון (כפי שהנכם בוודאי חושבים) אז איך זה שישראל היא מדינת סטארט אפ ומובילה עולמית במספר תחומי מדע וטכנולוגיה?
  משהו כאן לא מסתדר לי.

  1. כי דברים משתנים!
   מבחני פיזא מלמדים שאנחנו כבר לא מה שאולי היינו פעם. מבחני הבגרות והניסיון לקבל ציון גבוה ולא לרכוש כלים גורמים נזק ולא מכינים לא לחיים ולא לאקדמיה. גם חברות ההיי טק מתלוננות על כך שרמת הבוגרים שמגיעים אליהם היא נמוכה.
   כמו שאמר המומחה לומדים לשנן ולא לחשוב, לומדים לזכור ולא להיות יצירתיים.
   האם אתה באמת מאמין שמערכת החינוך הישראלים מלמטה למעלה היא טובה מספיק? האם לא הגיע הזמן לשנות ולטפח חשיבה יצירתית, ביקורתית, מקורית?

   1. מערכת החינוך הישראלית היא טובה למדי הגם שתמיד יש מקום לשיפורים.
    על מנת להיות יצירתיים וביקורתיים יש קודם כל להטמיע בסיס ידע. זה נעשה ע"י שינון, בחינות וכו'. כך צריך להיות. אי אפשר להיות יצירתי אם אין לפרט מספיק ידע. לכן צריך לשנן. לחשוב עצמאית – רק בהשכלה הגבוהה.
    למבחני פיזה אין ערך כלפי התלמידים בישראל. זה בסך הכל קשקוש.
    רמת הנאורות עולה בישראל במשך השנים וזה בעיקר בולט בפריפריה ובמגזרי המיעוטים.
    יש כאן בתי ספר מעולים ואת ההשוואה יש לערוך עמם ואז יתגלה לך שישראל המיושבת עולה בהרבה על ממוצע פיזה.
    מספר האקדמאים בישראל הוא הגבוה ביותר בעולם אחרי קנדה. יש כאן 330 אלף סטודנטים וההשכלה האקדמית נגישה לכל.

    1. יצחק היקר
     מערכת החינוך בישראל ברובה היא כישלון חרוץ. חשיבה עצמאית צריך לפתח כבר בגיל צעיר. אם לא קיבלת בגיל צעיר כשמגיעים להשכלה גבוהה זה מאוחר מידי.
     אני מסכים שיש בתי ספר מצוינים אבל אלו איים בים של בינוניות ונכשלות. זה שפתחו עשרות מוסדות להשכלה גבוהה לא אומר שהם טובים. לצערי, מידע אישי, הם ממש לא כאלה! עדיין טוב שיש אותם אבל צריך לשפר ולשנות והמקור הוא במערכת החינוך.
     ידע צריך אבל הוא בסך הכל הכלי ללימוד החשיבה, הניתוח, ההיקש, היצירתיות. את אלה במקום לפתח מדכאים עם הדרישה להצליח במבחני הידע ולא במבחני החשיבה.
     צר לי על המצב. בדרך זו שבה מתנהלת מערכת החינוך אנחנו, כולנו מפסידים צעירים רבים שהפוטנציאל שלהם איננו ממומש. ההפסד הוא של כולנו: אנושית, ערכית, חברתית וגם כלכלית. חבל.

     1. צריך להיות פסימיסט מושבע כדי להצהיר: "מערכת החינוך בישראל ברובה היא כישלון חרוץ.
      זה לא נכון. חד משמעית. נכון שיש פינות בינוניות ונחשלות. הדברים ידועים. גם בפינות אלה יש התקדמות אטית.
      בגדול מערכת החינוך הישראלית, למרות מגבלותיה ושריה הדילטנטים מייצרת נוער נפלא. הם יותר טובים מאתנו בזמנו. הם מגיעים להישגים יוצאים מהכלל במדע ובמחקר, בביטחון, בכלכלה ובתעשייה – ועוד.
      כל זה מתבטא בהערכה הרבה שמביעים יודעי דבר בעולם המפותח.
      אני שב ואומר – הבסיס לביקורתיות וכו' הוא קודם כל הטמעת ידע. אחרת הביקורתיות הופכת לדילטנטיקה חסרת כיוון.
      מסכים אתך שחלק מהמכללות הן בתת רמה. אבל גם שם הצעירים מצליחים להתקדם.
      מכל מקום – תודה על הדיון בנושא כל כך חשוב שלפחות מעוררת יזמה וחשיבה.

      1. יצחק יקירי
       צריך להיות אופטימיסט מושבע כדי לראות כוס חצי ריקה ככוס "חצי" מלאה.
       אולי השאלה היא מה הציפיות ולאן אנחנו רוצים לשאוף. אני רואה את הנוער הנפלא שלנו, שבחלקו הוא אכן כזה, אבל הם יוצאים ממערכת החינוך כשאינם יודעיםלהרכיב משפט, שלא לדבר על פיסקה ובוודאי לא לטעון טיעון או להציג טיעון וטיעון שכנגד!
       אני כמובן שמח מאוד על הדיון – זו המטרה העיקרית בפרסומים כמו שלנו.

       1. אתה צודק לחלוטין. אני אופטימיסט מושבע. אגב – לעניין חצי הכוס הריקה, כשהיא ישנה, בהגדרה, קיימת גם חצי כוס מלאה.
        אינני יודע מאין אתה שואב את התובנות שהנך מאמין בהן.
        אני יכול לספר לך שמניסיוני ביזום פרויקט "לומדים אוניברסיטה בתיכון" בתיכונים בגבעתיים (קרוב ל- 100% בגרות) מסדרות ההרצאות שאני מעביר בבתי ספר במסגרת פרויקט "ניצוצות", מהרצאותיי בפני קד"צניקים (מיטב הנוער) ומהתרשמותי מהסטודנטים שלי במדע המדינה בבר אילן, מחוג "דיפלומטיה ותקשורת בינלאומית" שאני מוביל במרכז המצוינות בגבעתיים וכדומה אני מתרשם אחרת לגמרי מאשר התרשמויותיך כפי שהן נכתבו במאמר דנן ובתגובות אליו.
        נכון – יש גם מקומות אחרים. אולם גם שם חלה התקדמות.
        עוד – הנוער הזה שאני מדבר עליו, מדובר באלפים, מביא לחברה הישראלית תרומות שלא יסולאו בפז.

        1. אני מקבל את כל מה שאתה אומר. אבל לצערי הרב זה החלק הקטן, החלק החזק של האוכלוסייה זה שיש לו בית בו הוא יכול לקבל את מה שמערכת החינוך לא נותנתוחייבת לתת.
         גבעתיים או הוד השרון הם היוצא מהכלל שמעיד על הכלל. אני מדבר על ממצאי פיזא שגם בניטרון ערבים וחרדים אינם מצביעים על רמה גבוהה במיוחד.
         מעבר למבחנים המשווים האלה מערכת החינוך בנויה בצורה מיושנת ואת זה צריך לתקן.

  1. אני מסכים לחלוטין שהחינוך מתחיל בבית. אבל כשלבית אין הרבה לתת מערכת החינוך צריכה להיכנס ולהשלים.
   מעבר לכך יש מערכת חינוך והיא צריכה לקדם ולאפשר לכל אחד למצות את הפוטנציאל שלו. את זה מערכת החינוך לא עושה וכולנו מפסידים!

 5. לד"ר שי ענבר זה עצוב אבל כשממנים כשר החינוך אנשים כמו בנט והרב פרץ – משיקולים פוליטיים – שענייני החינוך כמו שאתה מבין אותם בכלל לא מעניינים אותם, והם מתעניינים רק איך לרתום את משרד החינוך לקידום סדר היום הפוליטי שלהם המסקה היא שרענן סלע ורמי קליין צודקים.

  1. גם אני מסכים עם זה. יחד עם זאת המערכת עצמה מבפנים צריכה לקיים רפורמה על מנת שאת הדברים שכבר מביאה תביא בצורה הנכונה ולכמה שיותר.

 6. זה נגיר באווירת הפופוליזם העולמית והישראלית. ממש נדיר אפילו בקרב שריה"חינוך" שלנו.

  1. החינוך הוא העתיד ולכן משרד החינוך צריך להיות המשרד החשוב ביותר, במיוחד במדינהכמו שלנו.
   שרי החינוך בישראל הם ברובם כאלה שמטרתם היא לשמור על השפעה פוליטית ולא לאפשר קידמה ומוביליות חברתית והענקת הזדמנות שווה גם למי שלא שפר עליהם גורלם.

 7. ברמה ממש נמוכה. לדעתי, בלי שעשיתי מחקר, זה נובע בבירו מרמת המורים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך