לא כצעקתה

על הקוד האתי האקדמי
תמונה של גדעון
ד"ר גדעון שניר

לאחרונה אישרה המועצה להשכלה גבוהה את יישום הקוד האתי לאוניברסיטאות שניסח פרופסור אסא כשר לבקשת שר החינוך. לאחר ויכוחים ומחלוקות רבות נקבע כי יש להטמיע את הקוד האתי באוניברסיטאות ובמכללות וכי מרבית סעיפיו יוטמעו בתקנוני המשמעת האוניברסיטאיים.

כצפוי, עוררה ההחלטה תגובה נזעמת מצד גורמים מסוימים באקדמיה ואף הוגדרה "סתימת פיות". אך העובדה שההתנגדות באה מצד מסוים מאוד של המפה הפוליטית מעידה דווקא על הצורך בקוד אתי כזה. ראוי להזכיר שארגונים רבים מאמצים קוד אתי משלהם כמו איגודי העיתונאים, רופאים, פסיכולוגים, ואחרים, ולא נפל במאומה מחירותם לממש את ייעודם.

ייתכן שלא כל הסעיפים המופיעים בהצעה ראויים ויש מקום לשפר, אבל ניתן להניח שרוב הציבור מסכים שעל מרצים באקדמיה להימנע, למשל, מלהטיף להכחשת השואה; או מלתמוך בחרם אקדמי בין-לאומי על המוסד המממן אותם; וכן שאין למנוע מלובשי מדים מלהיכנס לחדרי הלימוד; או להסכים לכך שמרצים יסרבו ללמד בעברית רק כי היא "שפת הכיבוש"; וכמובן גם לא לאפשר גידול סורר כמו יגאל עמיר. לכן יש לבחון את הנושא בעין מפוכחת, ולא כצעקתם של אחדים המנצלים את הקתדרה לקידום מטרות שבינן ובין "חופש מחשבה אקדמי" המרחק רב, כמו החרם האקדמי.

לטובת כל מי שלא קרא את הקוד האתי, אנסח בקצרה את עיקרי הטיעונים כפי שמחברו אסא כשר מסביר:

1.הרחקת הפוליטיקה מהאקדמיה. אליבא כשר, הוא נשען על העובדה שבפוליטיקה מותר לשקר (ראו טראמפ), בעוד שהאקדמיה מחויבת לאמת!

2.לכל מקצוע אקדמי יש את הדיסציפלינה המחקרית המחייבת שלו, שבמסגרתה רשאי כל אחד לבחור את נושא המחקר על פי בחירתו האישית ולממשה בהתאם לכללי המחקר המקובלים שם. אם לא יעמוד בכללי האתיקה המחקרית הזו, עלולה מן הסתם עבודתו להידחות (כמו למשל בכימיה).

3. ללא ספק קיימים מקצועות אקדמיים, בעיקר בתחום מדעי החברה, העוסקים בפוליטיקה כמו מדעי המדינה או היסטוריה. במקרה זה, אומר כשר, האתיקה מחייבת להימנע מהטפה חד-צדדית. על המרצה להציג עמדות שונות ונקודות מבט כאלה או אחרות ואף לעורר דיון. כלומר, לא זו בלבד שלא "לסתום פיות", אלא על המרצה להרחיב ולתת במה לדעות אחרות ולעודד שיח בנושא.

 4. כשר מבחין בין המרצה באקדמיה ובין דעותיו הפרטיות. כפי שמנסחת זאת האגודה האמריקנית: המרצה אינו "סתם שכיר", הוא "שותף" לעשייה האקדמית, ולכן יש לו מעמד אחר. "גם אם אתה ב'רחוב' אתה עדיין הפרופסור, אולי לא בתוכן אבל בסגנון, התבטא בצורה עניינית, דבר בשפה המכבדת דעות אחרות, וצריך להיות ברור שאתה מייצג את עצמך ולא את האוניברסיטה".

5. חרם אקדמי: עצם הרעיון להשתמש באקדמיה כדי ללחוץ על מדינה לשנות את מדיניותה, הוא פסול מבחינה אתית. וכמובן לא ייתכן שמרצה ידרוש להחרים את המוסד המשלם את משכורתו. זכותו כמובן להתפטר אם הוא חש שהאוניברסיטה כמוסד פוגעת בעקרונותיו.

אגב, הצעת הקוד האתי האקדמי של כשר מבוססת על הקוד האתי האקדמי האמריקני AAUP המקובל על אלפי מוסדות אקדמיים בארה"ב. הקוד האתי לא נכפה על המוסדות האקדמיים, ואין המשטרה בודקת האם נוהגים על פיו. כל מוסד אקדמי בוחר מן הסתם להתמקד בסעיפים שמתאימים לו יותר. וכך גם על פי המלצתו של כשר.

הבאתי כאן בקצרה את דבריו של אסא כשר, כדי לגשר על אי-הבנות שנראה שקיימות, מלבד ביקורת עניינית וצורך לשיפור במקום שנדרש. אנחנו יודעים בוודאות שיש מחלקות באוניברסיטאות מסוימות שאינן מקבלות מרצים שאינם מזוהים עם קו פוליטי ברור, ואנחנו עדים למרצים הפועלים באופן נמרץ ביותר לקדם את החרם האקדמי העולמי על ישראל. דבר שהדעת האקדמית מתקשה לסבול.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

10 תגובות

  1. צודק גדעון שניר. הקוד האתי במקומו. אנא קרא מאמר בשם – שנאה, שקרים וחופש אקדמי – שפרסמתי באתר זה ביום 2 ביולי 2015. המאמר דן בסכנה שבשלילת ישראל באקדמיה הישראלית. מובאות במאמר זה שלוש אפיזודות אפייניות שהתרחשו בזמנו באקדמיה.
   בושה וכלימה שיש לנו פרופסורים שבמסווה החופש האקדמי יוצאים נגד החברה הישראלית ונגד המוסדות שמשלמים להם משכורת. זה אינו חופש אקדמי. זה טמטום אקדמי שעתה הקוד האתי יסייע במניעתו. חופש אקדמי יש לחוקר בתחום מחקרו והתמחותו. מה פתאום פרופסור לכימיה אורגנית הופך להיות מומחה לנכבה? וש עוד דוגמאות. לשמחתנו מעטות. יש לנכש עשבים שוטים אלה מהגינה האקדמית המצוינת שלנו.

   1. ובאוניברסיטה שלך שחלק גדול מהמרצים הדתיים משמיעים דעות דתיות ולאומניות זה מותר

    1. – ח, ברשותך אתייחס לכותרת תגובתך שאינני חולק אף לא על מילה אחת ממנה. אך כיצד היא קשורה לעניין הקוד האתי?
     קוד אתי קיים במקצועות רבים, רפואה, פסיכולוגיה, עיתונות להזכיר קמצוץ, ואין בהם כדי לפגוע בפעילותם.
     אני חוזר וממליץ לקרוא את הקוד או לפחות את עיקרי היסודות שהינחו את אסא כשר. הקוד האתי אינו אוסר על איש באקדמיה מלחשוב אחרת, אדרבא, הוא מזמין חשיבה אחרת ולא מגמתית, בתנאי שהמרצה יאפשר העלאת דעות אחרות ויקיים דיון פתוח בהם.
     יחד עם זאת, הקוד האתי אומר שלא כול דעה אישית של מרצה כזה או אחר, ראויה להשמעה על הקתדרה כמו קריאה לחרם אקדמי בין לאומי על המוסד בו הוא מלמד. המרצה יכול לעשות זאת באופן פרטי כמו כול אזרח, אבל לא בחסות גלימת המרצה. ולא משנה אם הוא ימני, שמאלי, דתי חילוני יהודי או ערבי.

 1. אני מזדהה לחלוטין עם המגיב צביקה – ורק ארחיב בכסילותו (אין מלה מתאימה אחרת) של הוגה הדעות מר כשר. סבורני כי טוב ייעשה האיש הזה שכנראה לא הבין כלום ולא למד כלום מהביקורות שספג לפני חודשים אחדים, ואף לא שינה כפסיק מפסקנותו. דומה וכפי שחטא מר כשר בדיוק בעקבותיו צועד כותב רשימה זו. שניהם יפעלו לטובת עצמם עם ישחזרו תלמודם מחדש – לפחות למען כבודם, שכן מר כשר לא רק שנהג בניגוד ל"אהבת חוכמה" אלא חשף עצמו בדמות קומיסר סובייטי מהימים הזוהרים של שמש העמים. שניהם התעלמו מערכו הנפלא של חופש אקדמאי – המקנה מרחב נשימה לאלה גם לאלה. אלהי המחשבה לא יטה להם חסד.

  1. תשובה למבקר עלום השם
   מתקבל הרושם שהמבקר כלל לא קרא את הקוד שאת עיקריו ציטטי מדברי אסא כשר, והתגובה, הפבלובית משהו, שאין בה אף לא מילה אחת המנמקת את דעתו השוללת את הקוד, מלבד כינויי גנאי אישיים והאשמה ל"פעולה למען עצמם" שאין לי מושג מהיכן הקריץ אותה. אך למען הקוראים האחרים העלולים להיסחף אחר סיסמאות כמו "קומיסר סובייטי" שאין מאחוריהם כול קשר למציאות, אבהיר.
   כאמור, הקוד הזה מבוסס על הקוד האקדמי האמריקני המקובל באלפי מוסדות אקדמאים בארצות הברית, מעוז הדמוקרטיה. אני מניח שהמבקר אינו מאשים אותם בסתימת פיות או קומיסריות סובייטית.
   לא זו בלבד שאין בקוד דבר הנוגע לעמדה פוליטית מסוימת כזו או אחרת, הקוד תובע להימנע מכניסה לזירה הבעייתית הזו באופן מגמתי, חד צדדי מניפולטיבי, במיוחד בדיסציפלינות שאין בהם דבר לעניין הפוליטי. ובמקום שנדרש- ההתניה היא לקדם שיח, להציג דעות שונות ולקיים דיון פתוח בנושא.
   הקוד בא גם כדי להבטיח, שמחלקות מסוימות באקדמיה, לא יפסלו על הסף את הצטרפותם של מרצים שדעתם האישית אינה תומכת בעמדה פוליטית תואמת מסוימת. וזה בדיוק בא כדי למנוע את ה"קומיסריות" עליה קובל המבקר…
   בעניין ההתנהגות האישית, אפשר להתווכח האם ראוי שמרצה באקדמיה יפעל במסגרת עשייתו האקדמית למען קידום חרם בין לאומי אקדמאי על ישראל. או שמרצה יאסור על כניסת איש מילואים המגיע במדיו הישר מהשדה לשיעור, או שימנע מלהרצות בעברית רק מישום שלתפיסתו זו שפת "הכיבוש". אני מודה שבעניין זה אני תומך באופן מלא בעמדתו של כשר

  2. אכן משעולך צר מאד. ומדוע תסתיר את שמך? תגובתך מראה על צרות אופקיך ועל כך שאינך מבין מהו חופש אקדמי. כאשר אתה מתבטא על הפרופסור כשר – של נעליך. אתה צריך להחליט באיזה צד אתה. שלנו או של אויבינו. אם אתה בצד שלהם – תגיד. אל תסתתר. אז לפחות נדע לתת את המשקל והמקום המתאים לדבריך.

 2. לא הגיוני שבמוסד ממלכתי מתקציב המדינה ישלמו שכר לאנשים והם ינצלו הבמה לדבר נגד המדינה!

 3. גדעון היקר
  אינני מסכים עם הפחתת הבעיה בקוד האתי. אתחיל מהעניין הכללי – כיצד ניתן להרחיק פוליטיקה מן האקדמיה??? כמעט כל נושא במדעי הרוח והחברה הם נושאים פוליטיים! הרחקת התיחסות פוליטית זה סירוס הנושא וסרוס המהות האקדמית! הדרישה לקביעת קוד אתי כזה באה מסיבות פוליטיות וזו בדיוק הבעיה. מדוע הצד הימני מנסה להצר צעדים של חופש אקדמי וחופש ביטוי? גם מימין רוצים חופש אקדמי וחופש ביטוי – אני מקווה. בכלל יש פה צדקנות וגלגול עיניים מצד ימין. מערכת החינוך הממלכתית דתית עושה שימוש מובהק וחד-צדדי במערכת לחינוך פוליטי וניצול התלמידים בצורה פוליטית. כך גם ישיבות ההסדר והמכינות הדתיות ובמידה מסוימת גם בר-אילן.
  חבל שכשר שופך את התינוק עם המים.
  אני מסכים עם כל מה שתארת בהתחלה אבל כאן אין בעיה כי כל הדברים כבר מכוסים ואין כאן תופעה גורפת. עם אנשים שמנצלים לרעה את מעמדם יש להתמודד נקודתית ולהוקיעם.
  אם היה ניסיון כן להגיע להבנות איך למנוע מקרים כאלה ולא תכתיב פוליטי ניתן היה להגיע ל"קוד" מוסכם שישמר חופש אקדמי שאינו בעל גוון פוליטי.

  1. שי, מודה להתייחסותך שמאפשרת לי להבהיר אי הבנות בנושא.
   העלית טיעון חשוב. גם אסא כשר מתייחס לאותה שאלה וטוען שיש תחומיים מדעיים כמו כימיה למשל שלתפיסתו אין מקום למרצה להפיץ בהם את משנתו הפוליטית. בעוד שבתחומים אקדמאים העוסקים בפוליטיקה כמו מדעי המדינה למשל, וודאי וודאי שיש לדבר על פוליטיקה! שהרי זו מהותם. אבל, טוען כשר, חובתו של המרצה היא להעלות לדיון הפוליטי דעות שונות באופן שוויוני ופתוח לסטודנטים. היכן אתה רואה בכך "הצרת צעדים של חופש אקדמאי?" אדרבא, אסא כשר מחייב דיון פתוח מרובה דעות!
   אני לא מבין למה נתפסת למחלוקת על ימין ושמאל? לפני שנים הציעו לי להתמודד על משרת מרצה מסוימת באוניברסיטה העברית. הפרופ' שעודדה אותי לכך אמרה לי: "אם אתה לא שמאלני, חבל על זמנך..". מאחר ואני לא מקוטלג ולא משויך לקצה זה או אחר של המפה הפוליטית, העצה הזו לא הייתה רלוונטית לגבי, אבל רוח הדברים הייתה מאד ברורה.

   לגבי הביקורת שלך על החינוך הממלכתי הדתי- אני מסכים איתך לחלוטין! אבל לא מבין מדוע שרבבת את אונ' בר אילן לשיח הזה?. באותה מידה יכולת להעלות לדיון את הנהוג בפקולטה מסוימת מאד באונ' באר-שבע, בו מרצה שאינו מזוהה עם "בצלם" ו"שוברים שתיקה,- לעולם לא יתקבל..

   הבעיה היא שרוב מותחי הביקורת על הקוד האתי, או שלא קראו אותו עד הסוף, או שדעתם כול כך מוטה, שדי בכך שהשמות בנט וכשר מופיעים שם- כדי שיפסל על הסף. בסופו של דבר, השכל הישר וההגינות האקדמית שצריכה להיות נר לרגלינו, ימצאו את דרך הישר. לכן, "לא כצעקת" רלוונטי עדיין.

   בהערכה לך

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של יהודה

חופשה נעימה

היעדים של הישראלים היוצאים לחו"ל בפסח ובקיץ

דילוג לתוכן