הטובים לגליל

תכנית הקמת מנהיגות רפואית בצפון הארץ
פרופסור יהודה אדלר

אחת הבעיות המורכבות של מערכת הבריאות בארץ, מעבר לבעיות התקצוב הקשות המשפיעות על כל היבטי המערכת, היא הפערים האדירים ברפואה בין מרכז הארץ לפריפריה. בחוק ביטוח בריאות ממלכתי נקבע כי הוא יושתת על עקרונות של צדק, של שוויון ושל עזרה הדדית כדי ליצור שוויון בין כל תושבי המדינה בקבלת שירותי בריאות. ואולם שורה ארוכה של מחקרים ושל סקרים מעידים על פערים חריפים בין שירותי מערכת הבריאות במרכז לעומת בפריפריה ועל שיעורי תחלואה ושיעורי תמותה גבוהים יותר בפריפריה מאשר במרכז.

ב-2007 החל משרד הבריאות, בשיתוף ההסתדרות הרפואית והמועצה להשכלה גבוהה, לבחון דרכים למשיכת כוח אדם לפריפריה. נוסחת הקפיטציה – הנוסחה לחישוב התקציב שמחלקת הממשלה לקופות החולים לפי מספר המטופלים – שוכללה, אך היא עדיין לקויה מאוד. שיטת הקצאת כספי המדינה לקופות החולים אמורה לעזור בשיפור השירותים הרפואיים הניתנים בפריפריה על חשבון המרכז, מאחר שההכנסה של הקופה ממטופלים מהפריפריה גבוהה במעט מההכנסה ממטופלים מאזור המרכז. התמריץ הקטן אמור לעודד את הקופות לשפר את השירות בפריפריה כדי לגייס עוד לקוחות ועוד הכנסות, אלא שלא קיים מנגנון שיוודא שהקופות אכן משתמשות בכסף למטרה זו. כאשר הקופה רוצה לשפר את שירותיה, היא תעדיף להשקיע בצעירים והבריאים המתגוררים בתל אביב או בירושלים, שמספקים לה בעיקר הכנסות, ולא בקשישים ובחולים מבאר שבע או שלומי – שעבורה מהווים בעיקר הוצאות.

נוסף לכך אושרו מענקים לרופאים מתמחים שיתמחו במקצועות במצוקה וכן מענקים לרופאים – ובכלל זה מתמחים, מתמחים בהתמחות על, מומחים, מנהלים – העובדים בבתי החולים בפריפריה או שיעברו לעבוד בבתי חולים בפריפריה. המענקים מותנים בהתחייבות לתקופת שירות בת ארבע עד שש שנים לפחות. לצערנו, גם בהטבה זו נתגלו ליקויים רבים, למשל הגבלת מספר הרופאים הזכאים למענק, אי תשלום ובכמה מקרים מס שהוטל על המענק שקיבלו רופאים שאכן עברו לפריפריה והעתיקו את מקום מגוריהם לשם.

כל אלו הביאו את המשרד לפיתוח הנגב והגליל, תחת מנהיגותו של השר סילבן שלום, לחשיבה רב-מערכתית בשיתוף מיטב הגורמים במערכת ומומחים בארץ ובעולם בניסיון לשפר את איכות הרפואה ואת שירותיה בפריפריה בכלל ובצפון בפרט, להעלות את מספר הרופאים בפריפריה, להקטין את עזיבת המוחות המבריקים ברפואה, להיות קול קורא למיטב המוחות בתחום ומעל הכול לאתר את דור המנהיגות הבא של הרפואה בצפון ולהכשירו.

את פעולותיו הרבות של המשרד בתחום ארכז לשלושה פרויקטים מרכזיים: הקמת הפקולטה לרפואה בצפת, הקמת מנהלת המחקר הביו-רפואי בגליל ובקרוב בניית מנהלת לטיפוח מנהיגות רפואית בגליל (בדומה לתלפיות שיבא, תל השומר).

להקמת הפקולטה לרפואה בצפת קדמו התרעות על מספרם הנמוך של הסטודנטים לרפואה בארץ, שעלול להביא לירידה בשיעור הרופאים. ביוני 2007 קבעה ועדת הלוי שיש לפתוח בית ספר נוסף לרפואה. ביולי 2007 אושרה במועצה להשכלה גבוהה ההחלטה על הקמת הפקולטה לרפואה בצפת. בתמיכת המשרד לפיתוח הנגב והגליל הועדפה חלופה זו על פני הרחבתם של בתי הספר לרפואה הקיימים. הקמת בית הספר היא פרויקט הדגל של המשרד, והושקעו בו משאבים רבים. ב-2010 נבחרה אוניברסיטת בר-אילן להקים את הפקולטה ולהפעיל אותה,‏ והפקולטה החלה לפעול בשנת הלימודים תשע"ב (2011).

הפקולטה פתחה את שעריה לתלמידי תכנית מוסמך אוניברסיטה (תואר שני הכולל תזה) ותכנית דוקטורט (תואר שלישי) במדעי הרפואה בהנחיית חברי סגל קדם-קליני של הפקולטה. בשנת הלימודים הראשונה החלו ללמוד בפקולטה 124 סטודנטים. 54 מהם שבו מלימודי רפואה בחו"ל ולומדים בתכנית תלת-שנתית ו-70 האחרים הם בעלי תואר ראשון (רובם במדעי הטבע) ולומדים בתכנית ארבע-שנתית במסלול הסבה לרפואה. כיום יש בפקולטה כמה עשרות סטודנטים לתואר שני, לדוקטורט ולבתר-דוקטורט. לפקולטה מסונפים בתי החולים האוניברסיטאיים בית החולים לגליל בנהריה, המרכז הרפואי זיו בצפת, המרכז הרפואי פוריה בטבריה, בית חולים אי.מ.מ.ס הסקוטי בנצרת, בית החולים המשפחה הקדושה בנצרת והמרכז הרפואי לבריאות הנפש – מזרע בעכו. השר שלום אמר כי "הקמת בית הספר למקצועות הרפואה תביא לתוספת של עוד 5,000 מקומות עבודה בגליל וכן תוספת של מאות משפחות חדשות והון אנושי שימנף את הגליל כולו. מדובר בצעד קריטי להתפתחות האזור שימשוך לגליל אוכלוסייה חזקה".

לאחר בניית הפקולטה לרפואה בצפת, שצפויה להביא סטודנטים לרפואה לגליל, החליט השר שלום כי הצעד הבא לטיוב הרפואה חייב להעלות את רמת הרפואה, להיות אבן שואבת לטובי המוחות הרפואיים ולמנוע בריחת מוחות טובים מהגליל למרכז הארץ ולשאר העולם. נושא המחקר הרפואי הוא בנפשו של כל רופא בפרט ובנפשה של הרפואה בכלל; רפואה לא יכולה להיות טובה, מצטיינת ומתקדמת ללא מחקר רפואי הן בסיסי והן קליני. לשם כך נוסדה מנהלת המחקר הביו-רפואי בגליל במיזם משותף של המשרד לפיתוח הנגב והגליל וחברת מיגל בצפון.

המיזם מתבסס על שיתוף פעולה שמטרתו הרחבה, קידום איכות וסינרגייה בפעילות המחקרית הביו-רפואית בבתי החולים בגליל. מנהלת המחקר משמשת מעין מטרייה לפעילויות המחקר ומספקת תשתית מקיפה של תמיכה מקצועית, ארגונית וכלכלית לכל החוקרים במוסדות המשתתפים בפרויקט. כן פועלת המנהלת לקידום מחקרים ותומכת בקורסי הכשרה מקצועיים לרופאים, קורסים שמועברים בבתי החולים. מנהלת המחקר תורמת להקצאת מענקים ייעודיים לבתי החולים בגליל, להקמת תשתית מחקר מתקדמת, לשיתוף ידע בין בתי החולים ולגיוס תקציבים גדולים יותר למחקרים. שיתוף הפעולה בין בתי החולים בגליל מחזק משמעותית את כוחם ומאפשר להם להציע לחברות התרופות, לחברות המכשור הרפואי ולחברות ביוטכנולוגיה אתרי ניסוי לפיתוחים חדשים בהיקף כולל של כ-2,000 מיטות.

הקול הקורא של מנהל המחקר שהופץ ב-2013 זכה להיענות רבה והוגשו כ-150 הצעות מחקר, מספר מדהים לכל הדעות., 18 רופאים וחוקרים מכל בתי החולים בגליל נבחרו לקבל מענקי מחקר וזכו לקבל אותם בסוף השנה. קול קורא לחלוקת מענקי המחקר לשנת 2014 כבר הופץ. השנה הוכנסו כמה שינויים בקול הקורא ונוספו מענקי מחקר למתמחים העובדים במדעי היסוד בנושאי מחקר בסיסי או במחקרים ייחודיים לגליל. אין ספק שכבר לאחר שנתה הראשונה הביאה המנהלת לתנופת מחקר בגליל, הצפויה להעלות את רמת הרפואה לגבהים שהגליל והפריפריה לא ידעו קודם לכן.

כדי להמשיך להביא את טובי המוחות לגליל, לאתרם, לטפח אותם ולגדלם, וכן לשמר את הרופאים הטובים, החליט השר שלום על צעד מהותי להשלמת הפאזל שנבנה לטיוב הרפואה בגליל והוא הקמת מנהלת לטיפוח מנהיגות רפואית בגליל, בדומה לזו שהוקמה בבית החולים שיבא לפני 11 שנה – 'תלפיות שיבא'. 'תכנית תלפיות למנהיגות רפואית' במרכז הרפואי שיבא, שפותחה ביוזמתו, במעורבותו הפעילה ובדחיפתו המתמדת של מנהל המרכז פרופ' זאב רוטשטיין, היא המורשת של הרפואה בישראל לעתיד, לעתיד טוב יותר. באמצעות התכנית היוקרתית אנו חותרים לזיהוי מנהיגי הרפואה של המחר ולהכשרתם, כדי לענות על הצרכים הקריטיים של החברה הישראלית במערכת הבריאות ולשמר את המוחות הטובים ביותר אצלנו, בשיבא ובמדינת ישראל.

במסגרת התכנית ניתנות מלגות לכל משתתף, מוצעת הנחיה אישית על ידי מנהל התכנית בתיאום עם מנהל המחלקה של התלפיונר וקיימות אפשרויות להתמחות בהתאמה אישית. נוסף לכך, התוכנית מעניקה למשתתפיה הזדמנות לקדם פרויקטים אישיים מחקריים או קליניים תחת הדרכת בכירי החוקרים, הרופאים ואף נציגי הנהלת בית החולים. מחקרים אלו הם מרכיב מרכזי בקידומם של התלפיונרים. כחלק מהשבחת התכנית והעשרתה, התכנית מלווה על ידי חברה חיצונית לחשיבה המצאתית שיטתית לעידוד חדשנות – S.I.T, Systematic Inventive Thinking. חברת SIT יחד עם הנהלת בית החולים מלווה את התלפיונרים בהתפתחות האישית והקבוצתית ובהרחבת ראיית העולם שלהם. בסך הכול משתתפים היום בתוכנית 46 מנהיגים מובחרים לעתיד הרפואה בישראל.

כבר עתה, לאחר כאחת עשרה שנים מתחילת התכנית, ניתן לראות את ניצני הצלחתה וניתן לעקוב בגאווה בלתי מוסתרת אחר תלפיונרים בשלים המשתלבים באורח טבעי בצמרת המרכז הרפואי ונחשבים למובילים בתחומם בשיבא ובמדינת ישראל. בין בוגריה מנהלי מכונים, מחלקות ויחידות, ונכון להיום חברי תלפיות אחראים ללמעלה מ-1500 מחקרים ופרסומים רפואיים בעיתונים הרפואיים המובילים בעולם ולעשרות פטנטים טכנולוגים רפואיים שמביאים בחלקם למהפך טכנולוגי רפואי בעולם כולו. חלקם הגדול התקדם בדרגה האקדמית באוניברסיטה הרבה מעבר לבני גילם אם לדרגת מרצה, אם לדרגת מרצה בכיר ואם לדרגת פרופסור. חלקם כבר זכה להכרה בין-לאומית מחמיאה בזכות הישגיהם, עבודתם, מחקריהם ומבנה אישיותם. כבר היום ניתן לומר בסיפוק כי תלפיות שיבא, שהחל כפרויקט וכתכנית, כבר מזמן איננו כזה. התכנית היא הדרך לשינוי, למצוינות, למנהיגות חדשה ברפואה הישראלית ולהמשך שיפור פני הרפואה בארץ לעתיד לבוא.

על בסיס ההישגים המדהימים של תלפיות שיבא, שמוכחים הלכה למעשה, ראה השר שלום הכרח לפתח תכנית דומה בגליל שבה יאותרו הרופאים הצעירים המבטיחים של הגליל, אלו שיכולים להוות את ההנהגה העתידית של הרפואה בגליל. בהם יושקעו לא רק משאבים כספיים אלא גם איכות רפואית מובילה, והם מצדם יתחייבו להישאר בגליל ולבנות רפואה אחרת, רפואת הדור הבא, רפואה שתשתווה לרפואה בשיבא ובמרכז הארץ, רפואה ללא פערים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

21 תגובות

 1. ברכות לבביות לשר שלום ולפרופ' אדלר על התוכנית השאפתנית ועל יישום הלקחים מטיפוח המצויינות בקרב רופאי ביה"ח שיבא בגליל. האתגר הוא גדול, ההשקעה הנדרשת משמעותית והדבר החשוב ביותר בנושא זה היא ההתמדה. אנחנו חייבים את זה לתושבי הגליל ולא פחות מכך לעצמינו.

 2. כל הכבוד על הפרויקט המבורך . ישר כוח !!
  מצויינות בתחום הרפואה בגליל תביא למדינת ישראל יכולות ועשייה חדשים ומובילים . עלו והצליחו .

 3. תלפיות היא אחת הדוגמאות המובהקות לחזון שמתממש הלכה למעשה ומשנה מציאות. פרופ רוטשטיין ופרופ אדלר מובילים מהפכה ששמה את המשאב האנושי במרכז והתוצאות מדברות בעד עצמן!

 4. פיתוח הגליל , חשוב ביותר למדינת ישראל מכל בחינה שהיא וטוב שיהיה על סדר היום הלאומי שלנו. מערכת הבריאות והרפואה יכולה להיות הנדבך המרכזי בפיתוח הגליל , ועל המדינה להקציב את המשאבים הדרושים .
  מערכת בריאות חזקה , תחזק את הגליל והיא ״ כיפת הבריאות״ האמיתית הדרושה לגליל.
  יישר כח גדול לפרופ׳ אדלר על היוזמה , החלוציות והעלאת הנושא על סדר היום הלאומי שלנו.

 5. מאמר ענק של רופא ״ גדול״ , שמבין שרפואה בלי כלכלה – לא תצלח .
  הארת את עיננו פרופ׳ אדלר, כל הכבוד.
  הרפואה חשובה , הגליל עוד יותר !
  השילוב בין השניים ישמור על הגליל , וזו הציונות האמיתית לה אנו נדרשים בעת הזו!

 6. כיף לקרוא שבמדינת ישראל יודעים גם לקדם פרוייקטים נפלאים כמו המנהלת לטיפוח רפואית גליל שיכולה להרים את הרפואה בגליל לגבהים חדשים תוך מספר שנים. אני מקווה שתקציב ראוי יושקע בפרוייקט בהתבסס על הניסיון שנצבר בתל השומר. חשוב מאד שרופאים בכירים ובעלי מוניטין כמו פרופסור אדלר יהיו מעורבים בקידום הרפואה בצפון הארץ. יישר כוח לכל העושים במלאכה.

 7. הגיע הזמן שגם פריפריות במדינה יזכו לקידום חברתי ורפואי ואני כאזרח יהודי ישראלי גאה לשמוע על מיזם כה חשוב לו יזכו תושבי הצפון. חשוב שבראש המיזם הלאומי הזה יעמוד אדם בעל יכולות מוכחות כמו פרופסור אדלר. פרוייקט תלפיות הוא חשוב ביותר ואבן יסוד להמשך קידום הגליל והצפון. אשמח לסייע כאזרח וכעורך דין למיזם מבורך זה. כל הכבוד.

 8. אין ספק שפיתוח הגליל הינו פרויקט חשוב ממעלה ראשונה אשר חיוני להמשך קיומה של מדינת ישראל ושמירת צביונה היהודי. פיתוח התשתית הרפואית, תביא עמה פיתוח ושגשוג של תחומים נוספים ונלווים אשר יפריחו את הגליל באוכלוסיה חדשה . פרויקט תלפיות המבורך, יהיה ראש החץ בהבאת פרוייקטים נוספים אשר יעצבו מחדש את צביונו של הגליל. ישר כח.

 9. שרת הבריאות הגב׳ גרמן , איפה את ? תתעוררי ! מערכת
  הבריאות קורסת , והנה קם רופא עם חזון פרופ׳ יהודה אדלר, גם רופא, גם מבין , וכנראה גם יודע!!!
  קחי אותו אלייך ומהר !!!!
  איני מכיר אותו, קראתי את המאמר, האיש יודע לעבוד !

 10. ישר כח פרופסור יהודה אדלר ,
  דרכך היא הדרך להעצמת הרפואה בארץ ובגליל
  בפרט ,
  בזכות אזרחים כמוך המשקיעים את כל מירצם וכישרונם
  לקידום מדינתנו היקרה ,
  עתידנו במדינה יהיה מובטח לעד ,
  עלה והצלח בכל מעשיך,
  אתה עמוד האש בראש המחנה ,

 11. כל הכבוד לפרופסור אדלר, רופא ומנהל בעל חזון ורקורד מוכח של עשייה רבת שנים לטובת מערכת הבריאות הציבורית. מדובר בפרויקט מבורך שיקדם את מערך הרפואה בצפון בצורה מופלאה!!! ישר כוח!!!

 12. פרופסור אדלר אדם יקר שפועל כל העת למען קידום האדם והרפואה

 13. איני מכירה את פרופ׳ אדלר, ואני תושבת הגליל .
  אם יש אנשים כמו אדלר , יש לנו סיכוי להציל את הגליל !!!!
  ראוי שהשר לענייני הגליל , סילבן שלום , יעמיד את התקציב הדרוש לרשותו של אדלר .
  הגליל בקטסטרופה מכל הבחינות . תעסוקה, השכלה, דמוגרפיה . אנחנו מאבדים את הגליל – בלי מלחמה , בלי צוק איתן.
  כל הכבוד פרופ׳ אדלר שהעלית לסדר היום הציבורי את הגליל !
  לא צריך לחכות לקטיושות !

 14. לפרפ' אדלר עלה והצלח
  בטוחה אני שתצליח משום שאתה אדם משקיע עם המון ידע ומוטיבציה

  בהצלחה לכולם

 15. עם כל הכבוד לפרופ׳ אדלר, ויש כבוד !!!
  מה עם הנגב? גם אנחנו רוצים רפואה מתקדמת !
  סילבן חושב שהנגב זה רק הפועל ב״ש !
  בוא אלינו פרופ׳ אדלר, תביא איתך את השר לפיתוח הנגב סילבן , ותראו כמה הרפואה אצלנו בפיגור !!!
  כמה אנחנו צריכים אנשים כמוך פרופ׳ אדלר , לא רק דיבורים , דיבורים וכדורגל !!!

 16. ישר0 כוח גדול לפרופסור יהודה אדלר.
  החלת תכניות המצוינות (תלפיות ) בגליל משדרגת את הרפואה בגליל באופן ראוי ושיוויוני לרפואה למרכז , זוהי אבן דרך חשובה בבינין הגליל מכל הבט אפשרי.

 17. עלה והצלח פרופ אדלר, למצויינות אין תלות גאוגרפית, כל הכבוד על היוזמה המבורכת, לא להזניח גם את הדרום…

 18. אכן פרוייקט חשוב , פרופ׳ אדלר הוא דוגמא לעשייה ציבורית מבורכת, המשך בדרכך ישר כוח

 19. ידידי היקר.
  קראתי בשקיקה.
  אין ספק שאתה מוביל תהליכים מרשימים ומאתגרים.
  חזק ואמץ.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של יהודה

חופשה נעימה

היעדים של הישראלים היוצאים לחו"ל בפסח ובקיץ

דילוג לתוכן